Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
İmar Planı Duyuruları

İLAN

T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

      Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Kümbet Mahallesi’nde 180 ada 95, 97 ve 99 parsellerde 34.065 m2 ’lik alanda Afet Riskli Yapı olarak amaçlı hazırlatılan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 644 sayılı Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi  kapsamında re’sen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

       Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta L38-d-10-a) paftası ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ( 2 pafta L38-d-10-a-2-a / L38-d-10-a-1-b) paftası müdürlüğümüz ilan panosunda ve web sitesinde (www.csb.gov.tr/iller/kahramanmaras)  23 AĞUSTOS 2017 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Plana ilişkin itirazların askı süresi içerisinde İl Müdürlüğümüze dilekçeyle yapılması gerekmektedir.

        İlanen duyurulur. 23 Ağustos 2017

 

Planlar ve Onaylar için tıklayınız..