Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ ALINAN HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞI

27 Aralik 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Emlak Tebliği"ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İmar Barışı kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla vatandaşların 31 Ekim 2018'e kadar başvurularını tamamladıkları kaydedildi.

Ödemelerini yapan vatandaşların Yapı Kayıt Belgeleri'ni aldığına işaret edilen açıklamada, 31 Aralık 2019'a kadar başvuru ve ödeme yapılabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşa, Hazine taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler için herhangi bir satış bedeli alınmaması, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaması gibi kolaylıkların sağlandığı vurgulandı.

Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Tebliği ile İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazları üzerinde 31/12/2017 öncesi yapı bulunup Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, Tebliğ Eki olan EK-1’de yer alan dilekçe ile 31/12/2019 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya İlçelerde bulunan Milli Emlak Şefliklerine yazılı olarak müracaatta bulunmaları gerektiği aktarıldı.  

Buna göre, Hazine taşınmazlarının Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacağı bildirildi. Bu satışları yaparken şehirlerdeki doğal, tarihi ve kültürel alanların korunması için her türlü önlemin alındığına değinildi.

Bu nedenle, Mera, Orman, Kıyı Kanunu kapsamında kalan taşınmazların, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazların satışa konu edilmeyeceği vurgulandı. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra üzerinde yapı bulunan taşınmazların ve başka sınırlamalar getirilen taşınmazların da satış kapsamı dışında tutulduğu hatırlatıldı.

Yayımlanan tebliğ ile İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin veya taksitle ödenebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin veya taksitle İmar Barışı kapsamında kalan Hazine taşınmazlarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 metrekareye, dışında olması halinde ise 2 bin metrekareye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin alınacak, kalanı ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek ve taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacaktır.”

Hazine taşınmazlarının satın alınabilmesi için İmar Barışı kapsamında Hazineye ait taşınmaz üzerinde yapı bulunup Yapı Kayıt Belgesi almış vatandaşlarımızın 31/12/2019 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya İlçelerde bulunan Milli Emlak Şefliklerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır