Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Riskli Yapı

Riskli Yapı İcmali için tıklayın

Riskli Yapı Tespit Başvurusu için tıklayın

Riskli Yapı Tespitine İtirazın Bulunmadığına Dair dilekçe için tıklayın

Riskli Yapının Yıkıldığına Dair Bilgilendirme Yazısı için tıklayın

Riskli Yapının Yıkım Ruhsatının Düzenlenmesi İlişkin Başvuru Dilekçesi için tıklayın

Uzlaşı İşlemleri Hakkında Oybirliği İle Alınan Kararın Müdürlüğe Bildirilmesi yazısı için tıklayın