Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
İmar Planı Duyuruları

İLAN


T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

           Kahramanmaraş Valiliğince(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) hazırlanan Bakanlık Makamı'nın 18/09/2012 tarih ve 14623 sayılı Olur'u ile  644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca re'sen onaylanan -1- paftalık Kahramanmaraş ili Ferhuş köyü 510 parsel'in Kahramanmaraş havalimanı "Güvenlik Alanı" yapılmasına ilişkin; 1/5000 ölçek Nazım İmar Planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı Müdürlüğümüz Hizmet Binasında bulunan ilan panosunda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 02.10.2012-01.11.2012 tarihleri arasında (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Planlar ve onayları aşağıdadır.